Lluís Cabot – Periple estacionari

Digital | Noviembre 2018